TotAl-gruppen bidro under Smart Produksjon 2022

Smart Produksjon 2022 i regi av NFEA hadde fokus på digitalisering og teknologi for lønnsom og bærekraftig produksjon i Norge.

Styreleder Tor Henning Molstad bidro med åpningsinnlegg under konferansen, der han satte fokus på industrielt samarbeid for innovasjon og vekst i SMB.
Konferansen gikk over 2 dager, (30.11.-1.12.) med et bredt spekter av innlegg og bedriftsbesøk.

Fra programmet:
Smart Produksjon 2022 tar for seg digitalisering og teknologi for lønnsom og bærekraftig produksjon i Norge.

Covid-19 situasjonen som har preget de to siste årene vil nok øke bruken av digitale løsninger i samfunnet, men vil også utfordre industribedriftene i Norge på mange teknologiområder. Vi håper å kunne demonstrere gode bærekraftige løsninger for å bringe industriproduksjonen i Norge gjennom disse utfordringene, og inn i en stabil, framtidsrettet tilstand.

Tema for Smart Produksjon 2022 er bruk av digitale tvillinger i industrianlegg samt Asset Management og vedlikehold. Vi vil også belyse utfordringene som industrien har med Cybersikkerhet.