Om Total- gruppen AS

En aktiv industriklynge

TotAl-gruppen er et regionalt nettverk av industribedrifter.

TotAl-gruppen er en medlemsforening som representerer hovedsakelig SMB-bedrifter i Mjøsregionen. Vi har 46 medlemmer som utgjør rundt 3000 ansatte og en samlet omsetning på 6,3 Mrd NOK.

Medlemsforeningen ble etablert i 1998 med formål å bidra til utvikling og vekst for medlemmene. Nettverket har siden etableringen både skapt samarbeid og merverdi innad blant medlemmene og bidratt til salg og posisjonering eksternt.

Kompetansenettverk
TotAl-gruppen har sitt utspring i ett av verdens ledende aluminiumsmiljøer. Våre medlemsbedrifter har unik industrikompetanse innen hele verdikjeden fra mekanisk bearbeiding til industriproduksjon. Den teknologiske kompetansen strekker seg fra avansert undervannsteknologi til rydding av verdensrommet.

«Et nettverk der de små tilsammen blir store, og spesialister tilsammen blir en systemleverandør»

Et stykke industrihistorie
TotAl-gruppens medlemmer er også en del av industriklynga rundt Raufoss der det gjennom 100 års industrihistorie er produsert høyteknologisk produkter innen forsvar og bilindustrien til krevende internasjonale kunder.

Kortreist forskning
Tett samspill mellom bedrifter og FoU-miljøer har vært en viktig suksessfaktor som har bidratt til vekst og utvikling i nettverket. SINTEF Manufacturing og NTNU Gjøvik er nære og viktige partnere innen FoU. SINTEF Manufacturing bistår både gruppens medlemmer og andre nasjonale/internasjonale kunder i FoU-rettet arbeid innen vareproduksjon og offentlig tjenesteyting. De er bransjenøytrale, og ble i 2006 ett av de fire første Norwegian Centres Of Expertise (NCE Raufoss) innenfor lette materialer og automatisert produksjon. Industriklynga besitter spisskompetanse, særlig innenfor materialteknologi og produkter/strukturer/prosesser hvor aluminium benyttes.

Industrivekst
I 2016 ble Total Innovation etablert i samarbeid mellom TotAl-gruppen, SINTEF Manufacturing og Ko-Aks. Formålet er industriell vekst i regionen.