En aktiv industriklynge

TotAl-gruppen er en uavhengig forening som arbeider med arena- og nettverksbygging for å styrke verdiskaping og innovasjon i vareproduserende bedrifter i Innlandet.

Foreningen arbeider også med:

  • Kompetanseutvikling og rekruttering
  • Samarbeidsprosjekter
  • Profilering
  • Kontakt og påvirkning på vegne av medlemmene
  • Andre forhold som medlemmene tar opp

TotAl-gruppen har nær 50 medlemmer med tilsammen ca 2.500 ansatte.

Medlemsforeningen ble etablert i 1998 med formål å bidra til utvikling og vekst for medlemmene. Nettverket har siden etableringen både skapt samarbeid og merverdi innad blant medlemmene og bidratt til salg og posisjonering eksternt.

Kompetansenettverk
TotAl-gruppen har sitt utspring i ett av verdens ledende aluminiumsmiljøer. Våre medlemsbedrifter har unik industrikompetanse innen hele verdikjeden fra mekanisk bearbeiding til industriproduksjon. Den teknologiske kompetansen strekker seg fra avansert undervannsteknologi til rydding av verdensrommet.

«Et nettverk der de små tilsammen blir store, og spesialister tilsammen blir en systemleverandør»

Et stykke industrihistorie
TotAl-gruppens medlemmer er også en del av industriklynga rundt Raufoss der det gjennom 100 års industrihistorie er produsert høyteknologisk produkter innen forsvar og bilindustrien til krevende internasjonale kunder.

Kortreist forskning
Tett samspill mellom bedrifter og FoU-miljøer har vært en viktig suksessfaktor som har bidratt til vekst og utvikling i nettverket. SINTEF Manufacturing og NTNU Gjøvik er nære og viktige partnere innen FoU. SINTEF Manufacturing bistår både gruppens medlemmer og andre nasjonale/internasjonale kunder i FoU-rettet arbeid innen vareproduksjon og offentlig tjenesteyting. De er bransjenøytrale, og ble i 2006 ett av de fire første Norwegian Centres Of Expertise (NCE Raufoss) innenfor lette materialer og automatisert produksjon. Industriklynga besitter spisskompetanse, særlig innenfor materialteknologi og produkter/strukturer/prosesser hvor aluminium benyttes.

Industrivekst
TotAl-gruppen har et tett samarbeid med Vaager Innovasjon; innovasjonsbedriften som hjelper etablerte bedrifter til å gjennomføre sine innovasjonsideer gjennom satsingen Vaager vekst. Her er virksomhetene i TotAl-gruppen helt i front.

TotAl-gruppen er medeier i Manufacturing Technology Norwegian Catapult AS (MTNC), og flere av medlemsbedriftene er involvert i prosjekter gjennom MTNC.