Hvorfor bli medlem i TotAl-gruppen?

 • Samarbeid om leveranser og ressurser
  • Bedre utnyttelse av personell og maskinpark
  • Utlån av personell mellom medlemsbedriftene
  • Medeier i Total Defence Group
   
 • Produkt- og markedsutviklingsprosjekter
  • Felles profilering på web
  • Felles messedeltagelse
  • Markedsforum
   
 • Kompetanse
  • Finansiering av nettverksprosjekter
  • Kvalitetssikring og miljøsertifisering
  • Kontrakter og avtaler
  • Erfaringsutveksling
  • Manufacturing Katapult og Læringsfabrikk
  • Samarbeid med Fagskolen Innlandet
   
 • Nettverk
  • Medlem av NCE Raufoss
  • Fremme industriens betydning i regionen
  • Bli kjent-møter
  • Tilgang til ledende forskningsinstitutt (SINTEF Manufacturing)
  • Medeier i inkubatoren Total Innovation

Ønsker du å bli medlem i TotAl-gruppen?

Kontakt: post@total-gruppen.no

Telefon: 930 119 55