Felles bærekraftsprogram i TotAl-gruppen – modul 2 arrangeres 10. mai!

Med en offensiv tilnærming, kontroll på miljøavtrykk, rutiner for prising og beskrivelse i anbud, kan bærekraft bli et konkurransefortrinn for bedriftene som behersker innholdet

Med dette som utgangspunkt har TotAl-gruppen satt opp tre felles kurssamlinger for 2023.

Kursopplegget er utformet og tilpasset SMB-bedriftene. Gjennom tre moduler skal vi gjennomgå; de praktiske elementene ved bærekraftsrapportering, innføring i livsløpsvurdering, samt EUs grønne taksonomi.
Målet er å gjøre deltakerne i stand til å ta riktige strategiske grep og forberede egen organisasjon i forkant av kravene som kommer. Rent praktisk skal deltakerne være i stand til å beskrive sine produkters miljøavtrykk og gi input til EPDer.

De tre modulene:
1. Praktisk kurs i bærekraftsrapportering – 17. februar
2. Innføring i Livsløpsvurdering (LCA) – 10. mai
3. EUs grønne taksonomi – dato kommer

Hver modul vil gjennomføres med relevante innledere og foredragsholdere fra bedrifter som gjennom prosjekter og aktiv jobbing allerede har iverksatt nye retningslinjer.

MODUL 1 – 17. FEBRUAR: PRAKTISK KURS I BÆREKRAFTSRAPPORTERING –
Kursholer: Ole Sverre Spigseth, StyreForeningen

MODUL 2 – 10. MAI: INNFØRING I LIVSLØPSVURDERING (LCA) – PÅMELDING HER.
Kursholder: Lars Gunnar Furelid Tellnes

Læringsutbytte:

  • Lær hva LCA og EPD er
  • Lær hva LCA og EPD kan brukes til
  • Hvilke begrensninger har LCA?
  • Ulike typer LCA
  • Hvordan sammenligne ulike LCA-er
  • Hvordan utføres en LCA?

Målgruppe:

Kurset passer for innkjøpere, bærekraft- og CSR-arbeidere, rådgivere, deg som er ansatt i kommune eller offentlig forvaltning, eller andre som har interesse eller behov for å forstå hva en LCA eller EPD er, og hva den kan innebære for ditt firma.

Om kursholderen:
Lars er for tiden tilknyttet Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi på HiØf, hvor han jobber med en PhD innen LCA. Han har en master i Industriell økologi fra NTNU og har jobbet med LCA på Norsk Treteknisk Institutt siden 2010. Han har lang erfaring med LCA/EPD, samt andre miljøegenskaper som blir etterspurt for bygningsmaterialer. Han er godkjent EPD verifikator av EPD-Norge i perioden 2014-2017, samt medlem av EPD-Norge Teknisk komité siden 2015.

Lars startet i Norsus (Østfoldforskning) i 2017 og jobber med livsløpsvurderinger av byggematerialer og hele bygg. Han er engasjert i oppstarten av Senter for Miljødokumentasjon (NorEnviro) og undervisning av LCA på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

For spørsmål: ta kontakt med Kristin Brovold på tlf 93011955 eller kristin@total-gruppen.no.