Erfaringsdeling om ERP-systemer

20. september inviterte Markedsforum til et arrangement hvor temaet var ERP-systemer og hvilke erfaringer bedriftene i TotAl-gruppen og NCE Manufacturing har rundt dette.

Som nettverk har vi den unike muligheten av å lære av hverandre på mange områder, også i forhold til hvordan man velger seg et ERP-system, hvordan man bruker det og på hvilke områder man bruker det på.

Bedriftene som presenterte sine erfaringer denne gang var Helnor, Tokvam, Rustfrie Bergh og Thune Produkter. De delte villig av både gode og mindre gode erfaringer, og det var mange spørsmål fra de andre deltakerne.

Dette arrangementet vil være starten på flere om temaet, og deltakerne selv vil være med å utforme hva innholdet skal være ettersom hva man ønsker å høre og lære mer om. Her er det også plass til flere bedrifter som ønsker å delta og bidra inn for å lære mer og fortelle om sine erfaringer.

På bildet over(f.v.): Sigmund Hjorth (Helnor), Kjersti Flenes (Tokvam), Nikolai Bergh (Rustfrie Bergh) og Rune Evensen (Thune Produkter).