Det var stor interesse for å besøke Protomek i deres nye lokaler under Bli kjent-møte 16. mars.

Protomek utfører prototyp- og utviklingsarbeid, samt produksjon av mindre serier for en rekke samarbeidspartnere, både innen offshore-, skips- og landbasert industri.

Bedriften flyttet inn i nye lokaler på Prøvenfeltet på Raufoss sommeren 2021. De fikk dermed over dobbelt så stor plass å boltre seg på; 2.300 vm. I forbindelse med nyinnflyttingen ble det også investert i nye maskiner.

Trond Bjerkeengen, daglig leder, viste oss rundt og fortalte at bedriften nå har 20 ansatte men vil trenge flere framover.

Vi fikk også omvisning hos Norsk Herdesenter ved daglig leder Sigvald Karlsen, som holder til i samme lokaler som Protomek.
Norsk Herdesenter tilbyr varmebehandling for industrien med topp moderne utstyr.

Trond Bjerkeengen (t.v.), daglig leder i Protomek og Sigvald Karlsen, daglig leder i Norsk Herdesenter.