Et industrielt samarbeid for innovasjon og vekst

Våre medlemsbedrifter tilbyr kompetanse og kapasitet i verdikjeden tilknyttet industriproduksjon.
Vi er lokalisert i Innlandet, med kunder både lokalt, nasjonal og internasjonalt.

Det var stor interesse for å besøke Protomek i deres nye lokaler under Bli kjent-møte 16. mars.

Felles bærekraftsprogram i TotAl-gruppen – modul 2 arrangeres 10. mai!

Julemøtet bærer bud om et 2023 i bærekraftens tegn

Samarbeidspartnere