Et industrielt samarbeid for innovasjon og vekst

Våre medlemsbedrifter tilbyr kompetanse og kapasitet i verdikjeden tilknyttet industriproduksjon.
Vi er lokalisert i Mjøsregionen, med kunder både lokalt, nasjonal og internasjonalt.